CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÚ XUÂN

Liên hệ

Co Nhựa HDPE D1200

89,984,000 đ - 121,381,000 đ

Co Nhựa HDPE D1000

54,770,000 đ - 82,927,000 đ

Co Nhựa HDPE D900

40,000,000 đ - 59,844,000 đ

Co Nhựa HDPE D800

28,276,000 đ - 80,000,000 đ

Co Nhựa HDPE D710

20,557,000 đ - 60,000,000 đ

Co Nhựa HDPE D630

14,565,000 đ - 68,140,000 đ

Co Nhựa HDPE D560

10,714,000 đ - 46,431,000 đ

Ống Nhựa Xoắn Ospen 250

386,100 đ - 643,500 đ

Ống Nhựa Xoắn Ospen 200

193,380 đ - 322,300 đ

Ống Nhựa Xoắn Ospen 175

155,100 đ - 258,500 đ

Ống Nhựa Xoắn Ospen 160

122,100 đ - 203,500 đ

Ống Nhựa Xoắn Ospen 150

102,300 đ - 170,500 đ

Ống Nhựa Xoắn Ospen 125

68,970 đ - 114,950 đ

Ống Nhựa Xoắn Ospen 100

42,900 đ - 71,500 đ

Ống Nhựa Xoắn Ospen 90

38,610 đ - 64,350 đ

Đối tác