CÔNG TY TNHH SX TM NHỰA PHÚ XUÂN

Ống Nhựa PVC D180 Tiền Phong

185,900 đ - 637,780 đ

Ống Nhựa PVC D800 Tiền Phong

5,331,920 đ - 8,131,310 đ

Ống Nhựa PVC D710 Tiền Phong

4,214,870 đ - 6,477,790 đ

Ống Nhựa PVC D630 Tiền Phong

2,670,250 đ - 4,877,400 đ

Ống Nhựa PVC D560 Tiền Phong

2,110,350 đ - 3,869,140 đ

Ống Nhựa PVC D500 Tiền Phong

1,457,830 đ - 3,945,480 đ

Ống Nhựa PVC D450 Tiền Phong

1,111,550 đ - 2,627,240 đ

Ống Nhựa PVC D400 Tiền Phong

875,930 đ - 3,196,380 đ

Ống PRP D200 Tiền Phong

2,245,909 đ - 3,724,429 đ

Ống PPR D180 Tiền Phong

1,850,923 đ - 3,024,687 đ

Ống PPR D160 Tiền Phong

1,174,745 đ - 1,923,775 đ

Ống PPR D140 Tiền Phong

860,858 đ - 1,446,709 đ

Ống PPR D125 Tiền Phong

697,680 đ - 1,138,909 đ

Ống PPR D110 Tiền Phong

563,269 đ - 846,425 đ

Ống PPR D90 Tiền Phong

351,883 đ - 656,640 đ

Ống PPR D75 Tiền Phong

241,135 đ - 456,545 đ

Ống HDPE D630

3,698,509 đ - 8,226,655 đ

Ống HDPE D560

2,918,945 đ - 6,515,345 đ

Ống HDPE D500

2,125,342 đ - 5,765,629 đ

Ống HDPE D450

1,745,182 đ - 4,661,378 đ

Ống HDPE D400

1,365,611 đ - 3,687,317 đ

Ống HDPE D355

1,082,455 đ - 2,895,185 đ

Ống HDPE D315

852,218 đ - 2,282,237 đ

Ống HDPE D280

668,323 đ - 1,791,523 đ

Van PPR Bình Minh

178,200 đ - 5,365,224 đ

Ống PVC D630 Bình Minh

3,775,140 đ - 5,755,536 đ

Ống Nhựa PVC D560 Bình Minh

2,991,384 đ - 4,560,624 đ

Ống Nhựa PVC D500 Bình Minh

2,375,784 đ - 3,639,276 đ

Ống Nhựa PVC D450 Bình Minh

1,930,176 đ - 2,950,452 đ

Ống Nhựa PVC D400 Bình Minh

1,407,780 đ - 2,247,480 đ

Ống Nhựa PVC D355 Bình Minh

1,012,284 đ - 1,921,752 đ

Ống Nhựa CPVC

Liên hệ

Keo Rửa Primer PVC-CPVC-ABS

170,500 đ - 313,500 đ

Keo Dán Ống uPVC Nhập Khẩu

195,800 đ - 360,250 đ

Keo Dán Ống uPVC ASTM - DIN

201,300 đ - 370,150 đ

Keo Dán Ống CPVC

214,500 đ - 393,800 đ

Ống Nhựa Xoắn Ospen 250

386,100 đ - 643,500 đ

Ống Nhựa Xoắn Ospen 200

193,380 đ - 322,300 đ

Ống Nhựa Xoắn Ospen 175

155,100 đ - 258,500 đ

Ống Nhựa Xoắn Ospen 160

122,100 đ - 203,500 đ

Ống Nhựa Xoắn Ospen 150

102,300 đ - 170,500 đ

Ống Nhựa Xoắn Ospen 125

68,970 đ - 114,950 đ

Ống Nhựa Xoắn Ospen 100

42,900 đ - 71,500 đ

Ống Nhựa Xoắn Ospen 90

38,610 đ - 64,350 đ

Van Bi Nhựa Rắc Co PVC

55,000 đ - 6,544,775 đ

Van Bi Nhựa uPVC

17,000 đ - 4,200,000 đ

Van Bướm Nhựa PVC

360,000 đ - 22,000,000 đ

Nối Giảm PVC

Liên hệ

Luppe Nhựa PVC

Liên hệ

Tê Giảm PVC

Liên hệ

Co Nhựa HDPE D1200

89,984,000 đ - 121,381,000 đ

Co Nhựa HDPE D1000

54,770,000 đ - 82,927,000 đ

Co Nhựa HDPE D900

40,000,000 đ - 59,844,000 đ

Co Nhựa HDPE D800

28,276,000 đ - 80,000,000 đ

Co Nhựa HDPE D710

20,557,000 đ - 60,000,000 đ

Co Nhựa HDPE D630

14,565,000 đ - 68,140,000 đ

Co Nhựa HDPE D560

10,714,000 đ - 46,431,000 đ

Trụ Cứu Hỏa

Liên hệ

Van Bi Đông

Liên hệ

Van 1 Chiều

Liên hệ

Van Cửa Đồng

Liên hệ

Van Bướm

Liên hệ