CÔNG TY TNHH SX TM NHỰA PHÚ XUÂN

Showing 1–16 of 21 results

Sắp xếp theo :

Ống HDPE D20 Bình Minh

6,820 đ - 9,900 đ

Ống HDPE D25 Bình Minh

8,690 đ - 15,620 đ

Ống HDPE D32 Bình Minh

14,410 đ - 24,200 đ

Ống HDPE D40 Bình Minh

18,150 đ - 37,840 đ

Ống HDPE D50 Bình Minh

27,610 đ - 58,520 đ

Ống HDPE D63 Bình Minh

43,340 đ - 93,500 đ

Ống HDPE D75 Bình Minh

60,048 đ - 129,060 đ

Ống HDPE D90 Bình Minh

87,780 đ - 189,530 đ

Ống HDPE D110 Bình Minh

106,040 đ - 234,300 đ

Ống HDPE D125 Bình Minh

136,620 đ - 303,930 đ

Ống HDPE D140 Bình Minh

169,236 đ - 371,952 đ

Ống HDPE D160 Bình Minh

222,048 đ - 488,268 đ

Ống HDPE D180 Bình Minh

281,600 đ - 628,650 đ

Ống HDPE D200 Bình Minh

342,900 đ - 761,184 đ

Ống HDPE D225 Bình Minh

450,812 đ - 963,360 đ

Ống HDPE D250 Bình Minh

543,730 đ - 1,206,810 đ

Ống HDPE D280 Bình Minh

665,928 đ - 1,485,432 đ

Ống HDPE D315 Bình Minh

848,340 đ - 1,557,684 đ

Ống HDPE D355 Bình Minh

1,072,008 đ - 2,386,692 đ

Ống HDPE D400 Bình Minh

1,359,504 đ - 3,030,372 đ

Ống HDPE D450 Bình Minh

1,718,820 đ - 3,837,348 đ

Ống HDPE D560 Bình Minh

2,919,780 đ - 6,515,424 đ

Ống HDPE D630 Bình Minh

3,699,432 đ - 7,740,900 đ

Ống PPR D20 Bình Minh

19,548 đ - 28,836 đ

Ống PPR D25 Bình Minh

29,700 đ - 51,084 đ

Ống PPR D32 Bình Minh

54,108 đ - 74,628 đ

Ống PPR D40 Bình Minh

72,576 đ - 115,668 đ

Ống PPR D50 Bình Minh

106,380 đ - 179,820 đ

Ống PPR D63 Bình minh

169,668 đ - 283,824 đ

Ống PPR D75 Bình Minh

236,952 đ - 402,516 đ

Ống PPR D90 Bình Minh

343,872 đ - 586,548 đ

Ống PPR D110 Bình Minh

549,936 đ - 868,536 đ

Ống PPR D125 Bình Minh

680,940 đ - 1,119,960 đ

Ống PPR D160 Bình Minh

1,142,640 đ - 1,875,420 đ

Ống PPR D200 Bình Minh

1,729,512 đ - 3,724,429 đ

Ống Bình Minh 21

9,072 đ - 15,876 đ

Ống Bình Minh 27

12,960 đ - 20,952 đ

Ống Bình Minh 34

18,792 đ - 26,568 đ

Ống Bình Minh 42

24,408 đ - 34,344 đ

Ống Bình Minh 49

30,672 đ - 39,960 đ

Ống 60 Bình Minh

34,452 đ - 50,112 đ

Ống PVC D75 Bình Minh

36,828 đ - 82,404 đ

Ống Bình Minh 90

45,036 đ - 94,824 đ

Ống Nhựa Bình Minh 110

63,612 đ - 174,744 đ

Ống Bình Minh 114

79,272 đ - 153,468 đ

Ống PVC D125 Bình Minh

107,352 đ - 238,032 đ

Ống Bình Minh 140

177,120 đ - 278,964 đ

Ống PVC D160 Bình Minh

196,452 đ - 365,688 đ

Ống Bình Minh 168

167,940 đ - 329,292 đ

Ống PVC D200 Bình Minh

358,452 đ - 567,648 đ

Ống Nhựa Bình Minh Phi 220

280,368 đ - 534,168 đ

Ống PVC D225 Bình Minh

450,576 đ - 716,580 đ

Ống Nhựa Bình Minh Phi 250

554,040 đ - 876,960 đ

Ống PVC D280 Bình Minh

695,952 đ - 1,106,244 đ

Ống Nhựa PVC D315 Bình Minh

876,636 đ - 1,390,068 đ

Ống Nhựa PVC D355 Bình Minh

1,012,284 đ - 1,921,752 đ

Ống Nhựa PVC D400 Bình Minh

1,407,780 đ - 2,247,480 đ

Ống Nhựa PVC D450 Bình Minh

1,930,176 đ - 2,950,452 đ

Ống Nhựa PVC D500 Bình Minh

2,375,784 đ - 3,639,276 đ

Ống Nhựa PVC D560 Bình Minh

2,991,384 đ - 4,560,624 đ

Ống PVC D630 Bình Minh

3,775,140 đ - 5,755,536 đ

Van PPR Bình Minh

178,200 đ - 5,365,224 đ

Đối tác