CÔNG TY TNHH SX TM NHỰA PHÚ XUÂN

Showing 1–16 of 21 results

Sắp xếp theo :

Van Nhựa HDPE

Liên hệ

Co Nhựa HDPE D20

5,800 đ - 22,000 đ

Co Nhựa HDPE D25

8,600 đ - 32,000 đ

Co Nhựa HDPE D32

15,000 đ - 45,000 đ

Co Nhựa HDPE D40

25,000 đ - 80,000 đ

Co Nhựa HDPE D50

40,000 đ - 140,000 đ

Co Nhựa HDPE D63

69,000 đ - 230,000 đ

Co Nhựa HDPE D75

106,000 đ - 385,000 đ

Co Nhựa HDPE D90

136,000 đ - 540,000 đ

Co Nhựa HDPE D110

157,000 đ - 382,000 đ

Co Nhựa HDPE D125

206,000 đ - 698,000 đ

Co Nhựa HDPE D140

266,000 đ - 872,000 đ

Co Nhựa HDPE D160

355,000 đ - 898,000 đ

Co Nhựa HDPE D180

462,000 đ - 1,350,000 đ

Co Nhựa HDPE D200

587,000 đ - 1,960,000 đ

Co Nhựa HDPE D225

766,000 đ - 2,565,000 đ

Co Nhựa HDPE D250

1,148,000 đ - 3,000,000 đ

Co Nhựa HDPE D280

1,540,000 đ - 4,563,000 đ

Co Nhựa HDPE D355

3,415,000 đ - 14,156,000 đ

Co Nhựa HPDE D400

4,436,000 đ - 16,584,000 đ

Co Nhựa HDPE D450

5,837,000 đ - 27,859,000 đ

Co Nhựa HDPE D500

8,212,000 đ - 36,565,000 đ

Co Nhựa HDPE D560

10,714,000 đ - 46,431,000 đ

Co Nhựa HDPE D630

14,565,000 đ - 68,140,000 đ

Co Nhựa HDPE D710

20,557,000 đ - 60,000,000 đ

Co Nhựa HDPE D800

28,276,000 đ - 80,000,000 đ

Co Nhựa HDPE D900

40,000,000 đ - 59,844,000 đ

Co Nhựa HDPE D1000

54,770,000 đ - 82,927,000 đ

Co Nhựa HDPE D1200

89,984,000 đ - 121,381,000 đ

Đối tác