Công ty Phú Xuân - 0909.189.122 (zalo) - Đại lý Nhựa Tiền Phong. Trân trọng gửi đến quý khách hàng Bảng Giá Ống uPVC Tiền Phong Mới Nhất 2023 để khách hàng có căn cứ kiểm tra giá của nhà sản xuất khi mua hàng.  Bảng Giá Giá Ống Nhựa PVC Tiền Phong 2023 bao gồm: Bảng Giá Ống uPVC hệ Inch, Bảng Giá Ống uPVC hệ mét, Bảng giá phụ kiện uPVC thoát hệ mét.

 

Giá Ống Nhựa PVC Tiền Phong Hệ Inch 07/2023

ĐƯỜNG KÍNH (D-PHI)

ĐỘ DÀY

(mm)

ÁP SUẤT

(PN-Bar)

 GIÁ CHƯA

VAT

GIÁ ĐÃ

VAT 8%

Ống PVC D21 Tiền Phong                     

1.20

9

          6,364

       7,000

1.40

12

          7,727

       8,500

1.60

15

          8,909

       9,800

2.50

20

        13,091

      14,400

Ống PVC D27 Tiền Phong

1.40

9

          9,818

      10,800

1.60

10

        12,154

      13,369

1.80

12

        12,818

      14,100

2.50

17

        17,715

      19,487

3.00

20

        20,091

      22,100

Ống PVC D34 Tiền Phong

1.30

6

        11,818

      13,000

1.60

9

        15,123

      16,635

2.00

12

        17,818

      19,600

2.50

15

        21,364

      23,500

3.00

18

        25,636

      28,200

Ống PVC D42 Tiền Phong

1.40

6

        16,273

      17,900

1.70

7

        19,364

      21,300

2.10

9

        23,727

      26,100

2.50

12

        27,091

      29,800

3.00

15

        33,364

      36,700

Ống PVC D49 Tiền Phong

1.45

5

        18,727

      20,600

1.90

8

        24,273

      26,700

2.40

9

        31,000

      34,100

2.50

9

        34,300

      37,730

3.00

12

        38,636

      42,500

Ống PVC D60 Tiền Phong

1.50

4

        24,273

      26,700

2.00

6

        32,727

      36,000

2.30

6

        37,636

      41,400

2.80

9

        45,182

      49,700

3.00

9

        48,545

      53,400

4.00

12

        64,636

      71,100

Ống PVC D90 Tiền Phong

1.70

3

        41,700

      45,870

2.10

4

        49,273

      54,200

2.60

5

        67,500

      74,250

2.90

6

        70,727

      77,800

3.00

6

        73,000

      80,300

3.80

9

        91,182

    100,300

5.00

12

       120,455

    132,501

Ống PVC D114 Tiền Phong

2.40

4

        75,364

      82,900

2.90

4

        89,182

      98,100

3.20

5

        99,545

    109,500

3.50

6

       109,273

    120,200

3.80

6

       117,091

    128,800

4.90

9

       150,000

    165,000

5.00

9

       154,182

    169,600

7.00

12

       212,182

    233,400

Ống PVC D168 Tiền Phong

3.50

4

       159,545

    175,500

4.30

5

       196,091

    215,700

4.50

5

       216,534

    238,187

5.00

6

       229,818

    252,800

6.50

7

       306,636

    337,300

7.00

8

       317,364

    349,100

7.30

9

       328,081

    360,889

9.20

12

       411,364

    452,500

Ống PVC D220 Tiền Phong                      

5.10

5

       303,818

    334,200

6.60

6

       390,727

    429,800

8.70

9

       509,727

    560,700

11.40

12

       669,818

    736,800

 

Giá Ống Nhựa PVC Tiền Phong Hệ Mét 07/2023

ĐƯỜNG KÍNH (D-PHI)

ĐỘ DÀY

(mm)

ÁP XUẤT

(PN-Bar)

 GIÁ CHƯA

VAT

GIÁ ĐÃ

VAT 8%

Ống PVC ISO D21 Tiền Phong                 

1.0

thoát

        6,300

        6,930

1.2

10

        7,700

        8,470

1.5

12.5

        8,400

        9,240

1.6

16

       10,100

      11,110

2.4

25

       11,800

      12,980

Ống PVC ISO D27 Tiền Phong

1.0

4

        7,800

        8,580

1.3

10

        9,800

      10,780

1.6

12.5

       11,500

      12,650

2.0

16

       12,800

      14,080

3.0

25

       18,100

      19,910

Ống PVC ISO D34 Tiền Phong

1.0

4

       10,100

      11,110

1.3

8

       11,800

      12,980

1.7

10

       14,500

      15,950

2.0

12.5

       17,700

      19,470

2.6

16

       20,100

      22,110

3.8

25

       29,800

      32,780

Ống PVC ISO D42 Tiền Phong

1.2

4

       15,100

      16,610

1.5

6

       16,900

      18,590

1.7

8

       19,900

      21,890

2.0

10

       22,600

      24,860

2.5

12.5

       26,600

      29,260

3.2

16

       32,900

      36,190

4.7

25

       44,300

      48,730

Ống PVC ISO D48 Tiền Phong

1.4

5

       17,700

      19,470

1.6

6

       20,700

      22,770

1.9

8

       23,700

      26,070

2.3

10

       27,300

      30,030

2.9

12.5

       33,000

      36,300

3.6

16

       41,400

      45,540

5.4

25

       59,400

      65,340

Ống PVC ISO D60 Tiền Phong

1.5

5

       27,500

      30,250

1.8

6

       33,500

      36,850

2.3

8

       39,000

      42,900

2.9

10

       47,200

      51,920

3.6

12.5

       59,200

      65,120

4.5

16

       71,100

      78,210

6.7

25

     104,400

    114,840

Ống PVC ISO D75 Tiền Phong

1.5

4

       32,200

      35,420

1.9

5

       37,600

      41,360

2.2

6

       42,600

      46,860

2.9

8

       55,500

      61,050

3.6

10

       68,800

      75,680

4.5

12.5

       86,500

      95,150

5.6

16

     104,400

    114,840

8.4

25

     150,900

    165,990

Ống PVC ISO D90 Tiền Phong

1.5

3

       39,300

      43,230

1.8

4

       44,900

      49,390

2.2

5

       52,600

      57,860

2.7

6

       60,800

      66,880

3.5

8

       79,700

      87,670

4.3

10

       99,000

    108,900

5.4

12.5

     123,000

    135,300

6.7

16

     148,600

    163,460

10.1

25

     214,500

    235,950

Ống PVC ISO D110 Tiền Phong

1.9

3

       59,400

      65,340

2.2

4

       67,200

      73,920

2.7

5

       78,300

      86,130

3.2

6

       89,100

      98,010

4.2

8

     124,800

    137,280

5.3

10

     149,400

    164,340

6.6

12.5

     184,400

    202,840

8.1

16

     223,500

    245,850

12.3

25

     318,000

    349,800

Ống PVC ISO D125 Tiền Phong

2.5

4

       82,700

      90,970

3.1

5

       96,800

    106,480

3.7

6

     114,700

    126,170

4.8

8

     145,500

    160,050

6.0

10

     183,300

    201,630

7.4

12.5

     224,700

    247,170

9.2

16

     275,600

    303,160

14.0

25

     393,700

    433,070

Ống PVC ISO D140 Tiền Phong

2.8

4

     102,800

    113,080

3.5

5

     121,000

    133,100

4.1

6

     142,600

    156,860

5.4

8

     229,364

    252,300

6.7

10

     233,500

    256,850

8.3

12.5

     287,200

    315,920

10.3

16

     352,500

    387,750

15.7

25

     498,200

    548,020

Ống PVC ISO D160 Tiền Phong

2.5

3

     104,900

    115,390

3.2

4

     137,300

    151,030

4.0

5

     160,000

    176,000

4.7

6

     184,700

    203,170

6.2

8

     238,900

    262,790

7.7

10

     303,100

    333,410

9.5

12.5

     372,100

    409,310

11.8

16

     457,600

    503,360

17.9

25

     648,500

    713,350

Ống PVC ISO D180 Tiền Phong

3.6

4

     169,000

    185,900

4.4

5

     196,100

    215,710

5.3

6

     233,400

    256,740

6.9

8

     298,100

    327,910

8.6

10

     381,500

    419,650

10.7

12.5

     472,600

    519,860

13.3

16

     579,800

    637,780

Ống PVC ISO D200 Tiền Phong

3.2

3

     196,700

    216,370

3.9

4

     206,200

    226,820

4.9

5

     249,200

    274,120

5.9

6

     289,800

    318,780

7.7

8

     369,800

    406,780

9.6

10

     473,900

    521,290

11.9

12.5

     584,100

    642,510

14.7

16

     713,400

    784,740

Ống PVC ISO D225 Tiền Phong

4.4

4

     252,800

    278,080

5.5

5

     303,800

    334,180

6.6

6

     360,100

    396,110

8.6

8

     467,700

    514,470

10.8

10

     599,800

    659,780

13.4

12.5

     741,400

    815,540

16.6

16

     886,800

    975,480

Ống PVC ISO D250 Tiền Phong

3.9

3

     265,800

    292,380

4.9

4

     331,400

    364,540

6.2

5

     399,600

    439,560

7.3

6

     466,300

    512,930

9.6

8

     602,700

    662,970

11.9

10

     761,900

    838,090

14.8

12.5

     943,600

  1,037,960

18.4

16

  1,151,000

  1,266,100

Ống PVC ISO D280 Tiền Phong

5.5

4

     397,400

    437,140

6.9

5

     475,200

    522,720

8.2

6

     559,800

    615,780

10.7

8

     719,200

    791,120

13.4

10

     986,400

  1,085,040

16.6

12.5

  1,132,300

  1,245,530

20.6

16

  1,380,500

  1,518,550

Ống PVC ISO D315 Tiền Phong

6.2

4

     502,300

    552,530

7.7

5

     596,300

    655,930

9.2

6

     715,400

    786,940

12.1

8

     898,900

    988,790

15.0

10

  1,244,500

  1,368,950

18.7

12.5

  1,434,000

  1,577,400

23.2

16

  1,745,400

  1,919,940

Ống PVC ISO D355 Tiền Phong

7.0

4

     634,500

    697,950

8.7

5

     779,100

    857,010

10.4

6

     926,900

  1,019,590

13.6

8

  1,202,800

  1,323,080

16.9

10

  1,479,000

  1,626,900

21.1

12.5

  1,825,200

  2,007,720

26.1

16

  2,223,500

  2,445,850

Ống PVC ISO D400 Tiền Phong

7.8

4

     796,300

    875,930

9.8

5

     990,100

  1,089,110

11.7

6

  1,177,400

  1,295,140

15.3

8

  1,524,400

  1,676,840

19.1

10

  1,883,100

  2,071,410

23.7

12.5

  2,308,800

  2,539,680

30.0

16

  2,905,800

  3,196,380

Ống PVC ISO D450 Tiền Phong

8.8

4

  1,010,500

  1,111,550

11.0

5

  1,251,400

  1,376,540

13.2

6

  1,493,100

  1,642,410

17.2

8

  1,928,000

  2,120,800

21.5

10

  2,388,400

  2,627,240

Ống PVC ISO D500 Tiền Phong

9.8

4

  1,325,300

  1,457,830

12.3

6

  1,580,300

  1,738,330

15.3

8

  1,580,300

  1,738,330

19.1

10

  1,828,600

  2,011,460

23.9

12.5

  2,802,200

  3,082,420

29.7

16

  3,586,800

  3,945,480

Ống PVC ISO D560 Tiền Phong

13.7

6

  1,918,500

  2,110,350

17.2

8

  2,302,300

  2,532,530

21.4

10

  2,947,300

  3,242,030

26.7

12.5

  3,517,400

  3,869,140

Ống PVC ISO D630 Tiền Phong

15.4

6

  2,427,500

  2,670,250

19.3

8

  2,909,900

  3,200,890

24.1

10

  3,733,300

  4,106,630

30.0

12.5

  4,434,000

  4,877,400

Ống PVC ISO D710 Tiền Phong

17.4

6

  3,831,700

  4,214,870

21.8

8

  4,757,800

  5,233,580

27.2

10

  5,888,900

  6,477,790

Ống PVC ISO D800 Tiền Phong

19.6

6

  4,847,200

  5,331,920

24.5

8

  6,251,100

  6,876,210

30.6

10

  7,392,100

  8,131,310

 

 

DOWLOAD BẢNG GIÁ ỐNG PVC TIỀN PHONG HỆ INCH (BS) MỚI NHẤT

****************************

DOWLOAD BẢNG GIÁ ỐNG PVC TIỀN PHONG HỆ MÉT (ISO MỚI) NHẤT

***********************************

DOWLOAD BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PVC TIỀN PHONG HỆ MÉT (ISO MỚI) NHẤT 

 

Mua Ống Nhựa PVC Tiền Phong Giá Rẻ Nhất Ở Đâu?

Công ty Phú Xuân là đơn vị phân phối chính thức của Nhựa Tiền Phong vì vậy chúng tôi cam kết với quý khách hàng Chính Sách Bán Hàng Tốt Nhất - Đầy Đủ Chứng Từ Xuất Xứ - Hỗ Trợ Máy Móc -  Kỹ Thuật theo chính sách của Nhựa Tiền Phong

Mọi nhu cầu Báo Giá Ống Nhựa PVC Tiền Phong quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau để được báo giá tốt

 

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÚ XUÂN

Văn Phòng: 13A1 Đường Số 10, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp HCM

Website: http://phuxuanvina.com 

Email: congtyphuxuansg@gmail.com

Hotlne: 0909.189.122 (zalo)

 

Chính Sách Bán Hàng Ống uPVC Nhựa Tiền Phong

- Căn cứ và giá trị đơn hàng Phú Xuân sẽ cân đối mức Chiết Khấu Cao Nhất Ống PVC Tiền Phong cho khách hàng, với lợi thế là đơn vị chuyên cung cấp hàng cho các công trình dự án lớn vì vậy Phú Xuân luôn có giá đầu vào rẻ nhất để cung cấp cho quý khách hàng.

- Hỗ trợ giao hàng tới tận công trình

- Hỗ trợ cho mượn máy hàn thi công

- Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn khi phát sinh các vấn đề trong quá trình thi công

- Chính sách thanh toán linh hoạt khi mua hàng

- Cung cấp miễn phí ống mẩu, hồ sơ chứng từ cần thiết

 

Click Vào Linh Để Xem Quy Cách - Đơn Giá

ỐNG VÀ PHỤ KIỆN PVC TIỀN PHONG
ỐNG VÀ PHỤ KIỆN HDPE TIỀN PHONG
ỐNG VÀ PHỤ KIỆN PPR TIỀN PHONG
ỐNG VÀ PHỤ KIỆN NHỰA BÌNH MINH
ỐNG VÀ PHỤ KIỆN NHỰA ĐỆ NHẤT
ỐNG VÀ PHỤ KIỆN NHỰA ĐỒNG NAI
ỐNG VÀ PHỤ KIỆN NHỰA HOA SEN
ỐNG VÀ PHỤ KIỆN NHỰA MINH HÙNG

 

BẢNG GIÁ NHỰA BÌNH MINH MỚI NHẤT

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC BÌNH MINH
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PPR BÌNH MINH
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE BÌNH MINH
GIÁ ỐNG HDPE GÂN THÀNH ĐÔI BÌNH MINH

 

BẢNG GIÁ NHỰA TIỀN PHONG

BẢNG GIÁ ỐNG PHỤ KIỆN PVC TIỀN PHONG
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE GÂN 2 LỚP TIỀN PHONG
GIÁ ỐNG PHỤ KIỆN HDPE TIỀN PHONG
BẢNG GIÁ ỐNG PVC LUỒN ĐIỆN TIỀN PHONG
GIÁ ỐNG HDPE XOẮN LUỒN ĐIỆN TIỀN PHONG
BẢNG GIÁ HỐ GA NHỰA TIỀN PHONG

 

BẢNG GIÁ NHỰA ĐỒNG NAI

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC ĐỒNG NAI
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PPR ĐỒNG NAI
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE ĐỒNG NAI

 

BẢNG GIÁ NHỰA ĐỆ NHẤT

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC ĐỆ NHẤT
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PPR ĐỆ NHẤT
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE ĐỆ NHẤT

 

VAN VÀ PHỤ KIỆN KIM LOẠI

VAN KIM LOẠI - ĐỒNG - INOX
PHỤ KIỆN KIM LOẠI - GANG - INOX
VẬT TƯ PHỤ: CÙM TREO TY REN - CHẮN RẮC

 

 

Khu Vực Phân Phối Ống PVC Tiền Phong Của Cty Phú Xuân

 

Phân Phối Ống Nhựa Tiền Phong Khu Vực Miền Trung

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Đà Nẵng

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Quảng Nam

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Quảng Nam

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Quảng Nghãi

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Bình Định

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Phú Yên

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Khánh Hòa

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Ninh Thuận

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Bình Thuận

 

Phân Phối Nhựa Tiền Phong Khu Vực Miền Đồng

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Vũng Tàu

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Đồng Nai

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Tp HCM

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Tây Ninh

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Bình Dương

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Bình Phước

 

Phân Phối Nhựa Tiền Phong Khu Vực Miền Tây

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại An Giang

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Bạc Liêu

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Bến Tre

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Cà Mau

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Cần Thơ

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Đồng Tháp

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Hậu Giang

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Kiên Giang

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Long An

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Sóc Trăng

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Tiền Giang

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Trà Vinh

- Phân Phối Ống Nhựa PVC Tiền Phong tại Vĩnh Long

Công ty TNHH VLXD Phú Xuân là Tổng Đại Lý phân phối chính thức của Nhựa Tiền Phong. Chúng tôi cam kết chiết khấu tốt nhất. giao hàng tận nơi, Cung cấp đầy đủ chứng từ nghiệm thu khi giao hàng. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm cho công trình dự án vui lòng liên hệ.