CÔNG TY TNHH SX TM NHỰA PHÚ XUÂN

Showing 1–16 of 21 results

Sắp xếp theo :

Ống HDPE D20

8,345 đ - 9,818 đ

Ống HDPE D25

10,603 đ - 14,825 đ

Ống HDPE D32

14,273 đ - 20,323 đ

Ống HDPE D40

17,967 đ - 37,408 đ

Ống HDPE D50

27,883 đ - 57,829 đ

Ống HDPE D63

43,298 đ - 92,095 đ

Ống HDPE D75

61,560 đ - 130,385 đ

Ống HDPE D90

97,200 đ - 187,135 đ

Ống HDPE D110

105,055 đ - 283,353 đ

Ống HDPE D125

135,883 đ - 363,175 đ

Ống HDPE D140

170,542 đ - 454,189 đ

Ống HDPE D160

223,462 đ - 595,767 đ

Ống HDPE D180

279,229 đ - 753,251 đ

Ống HDPE D200

346,778 đ - 937,145 đ

Ống HDPE D225

435,043 đ - 1,159,037 đ

Ống HDPE D250

538,920 đ - 1,430,313 đ

Ống HDPE D280

668,323 đ - 1,791,523 đ

Ống HDPE D315

852,218 đ - 2,282,237 đ

Ống HDPE D355

1,082,455 đ - 2,895,185 đ

Ống HDPE D400

1,365,611 đ - 3,687,317 đ

Ống HDPE D450

1,745,182 đ - 4,661,378 đ

Ống HDPE D500

2,125,342 đ - 5,765,629 đ

Ống HDPE D560

2,918,945 đ - 6,515,345 đ

Ống HDPE D630

3,698,509 đ - 8,226,655 đ

Đối tác