CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÚ XUÂN

Bảng Giá Ống Nhựa Tiền Phong 2021

Bảng Giá Ống Nhựa Tiền Phong 2021

Năm 2021 là năm mà giá cả nguyên vật liệu biến động tăng mạnh vì vậy giá các loại sản phẩm Giá Ống Nhựa Tiền Phong cũng biến động tăng theo thị trường, vì vậy Phú Xuân xin cập nhật tới quý khách hàng Bảng Giá Ống Nhựa Tiền Phong 2021

Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Phú Xuân - 0906 972 966 (zalo) Nhà Phân Phối Chính Thức Của Nhựa Tiền Phong cam kết áp dụng đúng mức giá niêm yết của Nhựa Tiền Phong cũng như mức chiết khấu tốt nhất cho quý khách hàng hàng có nhu cầu mua hàng: 

 

Bảng Giá Ống PVC Tiền Phong 2021

 

Tên Hàng Hóa Thương Hiệu Đơn Vị  Số Lượng  Đơn Giá Chưa VAT 
Ống uPVC BS 21 PN9 dày 1.2mm Tiền Phong Mét                     1                              5,364  
Ống uPVC BS 21 PN12 dày 1.4mm Tiền Phong Mét                     1                              6,364  
Ống uPVC BS 21 PN15 dày 1.6mm Tiền Phong Mét                     1                              7,364  
Ống uPVC BS 21 PN20 dày 2.5mm Tiền Phong Mét                     1                           10,909  
Ống uPVC BS 27 PN9 dày 1.4mm Tiền Phong Mét                     1                              8,091  
Ống uPVC BS 27 PN10 dày 1.6mm  Tiền Phong Mét                     1                              9,636  
Ống uPVC BS 27 PN12 dày 1.8mm  Tiền Phong Mét                     1                           10,636  
Ống uPVC BS 27 PN17 dày 2.5mm Tiền Phong Mét                     1                           13,818  
Ống uPVC BS 27 PN20 dày 3.0mm Tiền Phong Mét                     1                           16,727  
Ống uPVC BS 34 PN6 dày 1.3mm Tiền Phong Mét                     1                              9,818  
Ống uPVC BS 34 PN9 dày 1.6mm Tiền Phong Mét                     1                           11,909  
Ống uPVC BS 34 PN12 dày 2.0mm Tiền Phong Mét                     1                           14,818  
Ống uPVC BS 34 PN15 dày 2.5mm Tiền Phong Mét                     1                           17,818  
Ống uPVC BS 34 PN18 dày 3.0mm Tiền Phong Mét                     1                           21,364  
Ống uPVC BS 42 PN6 dày 1.4mm Tiền Phong Mét                     1                           13,636  
Ống uPVC BS 42 PN7 dày 1.7mm Tiền Phong Mét                     1                           16,182  
Ống uPVC BS 42 PN9 dày 2.1mm Tiền Phong Mét                     1                           19,727  
Ống uPVC BS 42 PN12 dày 2.5mm Tiền Phong Mét                     1                           22,545  
Ống uPVC BS 42 PN15 dày 3.0mm Tiền Phong Mét                     1                           27,727  
Ống uPVC BS 49 PN5 dày 1.45mm Tiền Phong Mét                     1                           15,636  
Ống uPVC BS 49 PN8 dày 1.9mm Tiền Phong Mét                     1                           20,182  
Ống uPVC BS 49 PN9 dày 2.4mm Tiền Phong Mét                     1                           25,818  
Ống uPVC BS 49 PN9 dày 2.5mm Tiền Phong Mét                     1                           27,000  
Ống uPVC BS 49 PN12 dày 3.0mm Tiền Phong Mét                     1                           31,182  
Ống uPVC BS 60 PN4 dày 1.5mm Tiền Phong Mét                     1                           20,182  
Ống uPVC BS 60 PN6 dày 2.0mm Tiền Phong Mét                     1                           27,182  
Ống uPVC BS 60 PN6 dày 2.3mm Tiền Phong Mét                     1                           31,273  
Ống uPVC BS 60 PN9 dày 2.8mm Tiền Phong Mét                     1                           37,636  
Ống uPVC BS 60 PN9 dày 3.0mm Tiền Phong Mét                     1                           40,364  
Ống uPVC BS 60 PN12 dày 4.0mm Tiền Phong Mét                     1                           53,818  
Ống uPVC BS 90 PN3 dày 1.7mm Tiền Phong Mét                     1                           34,636  
Ống uPVC BS 90 PN4 dày 2.1mm Tiền Phong Mét                     1                           43,364  
Ống uPVC BS 90 PN5 dày 2.6mm Tiền Phong Mét                     1                           53,182  
Ống uPVC BS 90 PN6 dày 2.9mm Tiền Phong Mét                     1                           58,818  
Ống uPVC BS 90 PN6 dày 3mm Tiền Phong Mét                     1                           60,727  
Ống uPVC BS 90 PN9 dày 3.8mm Tiền Phong Mét                     1                           75,909  
Ống uPVC BS 90 PN12 dày 5mm Tiền Phong Mét                     1                         100,273  
Ống uPVC BS 114 PN4 dày 2.4mm Tiền Phong Mét                     1                           62,818  
Ống uPVC BS 114 PN4 dày 2.9mm Tiền Phong Mét                     1                           74,273  
Ống uPVC BS 114 PN5 dày 3.2mm Tiền Phong Mét                     1                           82,818  
Ống uPVC BS 114 PN6 dày 3.5mm Tiền Phong Mét                     1                           90,909  
Ống uPVC BS 114 PN6 dày 3.8mm Tiền Phong Mét                     1                           97,455  
Ống uPVC BS 114 PN9 dày 4.9mm Tiền Phong Mét                     1                         124,818  
Ống uPVC BS 114 PN9 dày 5.0mm Tiền Phong Mét                     1                         128,364  
Ống uPVC BS 114 PN12 dày 7.0mm Tiền Phong Mét                     1                         176,545  
Ống uPVC BS 168 PN4 dày 3.5mm Tiền Phong Mét                     1                         132,727  
Ống uPVC BS 168 PN5 dày 4.3mm Tiền Phong Mét                     1                         163,182  
Ống uPVC BS 168 PN5 dày 4.5mm Tiền Phong Mét                     1                         174,364  
Ống uPVC BS 168 PN6 dày 5.0mm Tiền Phong Mét                     1                         191,182  
Ống uPVC BS 168 PN7 dày 6.5mm Tiền Phong Mét                     1                         255,091  
Ống uPVC BS 168 PN8 dày 7.0mm Tiền Phong Mét                     1                         264,091  
Ống uPVC BS 168 PN9 dày 7.3mm Tiền Phong Mét                     1                         273,000  
Ống uPVC BS 168 PN12 dày 9.2mm Tiền Phong Mét                     1                         342,273  
Ống uPVC BS 220 PN5 dày 5.1mm Tiền Phong Mét                     1                         252,818  
Ống uPVC BS 220 PN6 dày 6.6mm Tiền Phong Mét                     1                         325,091  
Ống uPVC BS 220 PN9 dày 8.7mm Tiền Phong Mét                     1                         424,091  
Ống uPVC BS 220 PN12 dày 11.4mm Tiền Phong Mét                     1                         557,364  
Ống uPVC ISO 21 PN10 dày 1.2mm Tiền Phong Mét                     1                              8,000  
Ống uPVC ISO 21 PN12.5 dày 1.5mm Tiền Phong Mét                     1                              8,727  
Ống uPVC ISO 21 PN16 dày 1.6mm Tiền Phong Mét                     1                           10,545  
Ống uPVC ISO 21 PN25 dày 2.4mm Tiền Phong Mét                     1                           12,364  
Ống uPVC ISO 27 PN4 dày 1.0mm Tiền Phong Mét                     1                              8,091  
Ống uPVC ISO 27 PN10 dày 1.3mm Tiền Phong Mét                     1                           10,182  
Ống uPVC ISO 27 PN12.5 dày 1.6mm Tiền Phong Mét                     1                           12,000  
Ống uPVC ISO 27 PN16 dày 2.0mm Tiền Phong Mét                     1                           12,273  
Ống uPVC ISO 27 PN25 dày 3.0mm Tiền Phong Mét                     1                           18,818  
Ống uPVC ISO 34 PN4 dày 1.0mm Tiền Phong Mét                     1                           10,545  
Ống uPVC ISO 34 PN8 dày 1.3mm Tiền Phong Mét                     1                           12,364  
Ống uPVC ISO 34 PN10 dày 1.7mm Tiền Phong Mét                     1                           15,091  
Ống uPVC ISO 34 PN12.5 dày 2.0mm Tiền Phong Mét                     1                           18,364  
Ống uPVC ISO 34 PN16 dày 2.6mm Tiền Phong Mét                     1                           21,091  
Ống uPVC ISO 34 PN25 dày 3.8mm Tiền Phong Mét                     1                           31,091  
Ống uPVC ISO 42 PN4 dày 1.2mm Tiền Phong Mét                     1                           15,727  
Ống uPVC ISO 42 PN6 dày 1.5mm Tiền Phong Mét                     1                           17,636  
Ống uPVC ISO 42 PN8 dày 1.7mm Tiền Phong Mét                     1                           20,636  
Ống uPVC ISO 42 PN10 dày 2.0mm Tiền Phong Mét                     1                           23,545  
Ống uPVC ISO 42 PN12.5 dày 2.5mm Tiền Phong Mét                     1                           27,636  
Ống uPVC ISO 42 PN16 dày 3.2mm Tiền Phong Mét                     1                           34,273  
Ống uPVC ISO 42 PN25 dày 4.7mm Tiền Phong Mét                     1                           46,000  
Ống uPVC ISO 48 PN6 dày 1.6mm Tiền Phong Mét                     1                           21,545  
Ống uPVC ISO 48 PN8 dày 1.9mm Tiền Phong Mét                     1                           24,545  
Ống uPVC ISO 48 PN10 dày 2.3mm Tiền Phong Mét                     1                           28,364  
Ống uPVC ISO 48 PN12.5 dày 2.9mm Tiền Phong Mét                     1                           34,364  
Ống uPVC ISO 48 PN16 dày 3.6mm Tiền Phong Mét                     1                           43,182  
Ống uPVC ISO 48 PN25 dày 5.4mm Tiền Phong Mét                     1                           61,818  
Ống uPVC ISO 60 PN5 dày 1.5mm Tiền Phong Mét                     1                           28,636  
Ống uPVC ISO 60 PN6 dày 1.8mm Tiền Phong Mét                     1                           34,909  
Ống uPVC ISO 60 PN8 dày 2.3mm  Tiền Phong Mét                     1                           40,636  
Ống uPVC ISO 60 PN10 dày 2.9mm Tiền Phong Mét                     1                           49,091  
Ống uPVC ISO 60 PN12.5 dày 3.6mm Tiền Phong Mét                     1                           61,636  
Ống uPVC ISO 60 PN16 dày 4.5mm Tiền Phong Mét                     1                           74,000  
Ống uPVC ISO 60 PN25 dày 6.7mm Tiền Phong Mét                     1                         108,818  
Ống uPVC ISO 75 PN4 dày 1.5mm Tiền Phong Mét                     1                           33,545  
Ống uPVC ISO 75 PN5 dày 1.9mm Tiền Phong Mét                     1                           39,182  
Ống uPVC ISO 75 PN6 dày 2.2mm Tiền Phong Mét                     1                           44,273  
Ống uPVC ISO 75 PN8 dày 2.9mm Tiền Phong Mét                     1                           57,818  
Ống uPVC ISO 75 PN10 dày 3.6mm Tiền Phong Mét                     1                           71,545  
Ống uPVC ISO 75 PN12.5 dày 4.5mm Tiền Phong Mét                     1                           90,091  
Ống uPVC ISO 75 PN16 dày 5.6mm Tiền Phong Mét                     1                         108,818  
Ống uPVC ISO 75 PN25 dày 8.4mm Tiền Phong Mét                     1                         157,091  
Ống uPVC ISO 90 PN3 dày 1.5mm Tiền Phong Mét                     1                           41,000  
Ống uPVC ISO 90 PN4 dày 1.8mm Tiền Phong Mét                     1                           46,818  
Ống uPVC ISO 90 PN5 dày 2.2mm Tiền Phong Mét                     1                           54,727  
Ống uPVC ISO 90 PN6 dày 2.7mm Tiền Phong Mét                     1                           63,364  
Ống uPVC ISO 90 PN8 dày 3.5mm Tiền Phong Mét                     1                           83,091  
Ống uPVC ISO 90 PN10 dày 4.3mm Tiền Phong Mét                     1                         103,091  
Ống uPVC ISO 90 PN12.5 dày 5.4mm Tiền Phong Mét                     1                         128,000  
Ống uPVC ISO 90 PN16 dày 6.7mm Tiền Phong Mét                     1                         154,727  
Ống uPVC ISO 90 PN25 dày 10.1mm Tiền Phong Mét                     1                         223,364  
Ống uPVC ISO 110 PN3 dày 1.9mm Tiền Phong Mét                     1                           61,818  
Ống uPVC ISO 110 PN4 dày 2.2mm Tiền Phong Mét                     1                           69,909  
Ống uPVC ISO 110 PN5 dày 2.7mm Tiền Phong Mét                     1                           81,545  
Ống uPVC ISO 110 PN6 dày 3.2mm Tiền Phong Mét                     1                           92,818  
Ống uPVC ISO 110 PN8 dày 4.2mm Tiền Phong Mét                     1                         130,000  
Ống uPVC ISO 110 PN10 dày 5.3mm Tiền Phong Mét                     1                         155,636  
Ống uPVC ISO 110 PN12.5 dày 6.6mm Tiền Phong Mét                     1                         192,091  
Ống uPVC ISO 110 PN16 dày 8.1mm Tiền Phong Mét                     1                         232,818  
Ống uPVC ISO 110 PN25 dày 12.3mm Tiền Phong Mét                     1                         331,182  
Ống uPVC ISO 125 PN4 dày 2.5mm Tiền Phong Mét                     1                           86,000  
Ống uPVC ISO 125 PN5 dày 3.1mm Tiền Phong Mét                     1                         100,818  
Ống uPVC ISO 125 PN6 dày 3.7mm Tiền Phong Mét                     1                         119,364  
Ống uPVC ISO 125 PN8 dày 4.8mm Tiền Phong Mét                     1                         151,545  
Ống uPVC ISO 125 PN10 dày 6.0mm Tiền Phong Mét                     1                         190,818  
Ống uPVC ISO 125 PN12.5 dày 7.4mm Tiền Phong Mét                     1                         234,000  
Ống uPVC ISO 125 PN16 dày 9.2mm Tiền Phong Mét                     1                         287,000  
Ống uPVC ISO 125 PN25 dày 14.0mm Tiền Phong Mét                     1                         409,909  
Ống uPVC ISO 140 PN4 dày 2.8mm Tiền Phong Mét                     1                         107,091  
Ống uPVC ISO 140 PN5 dày 3.5mm Tiền Phong Mét                     1                         126,000  
Ống uPVC ISO 140 PN6 dày 4.1mm Tiền Phong Mét                     1                         148,545  
Ống uPVC ISO 140 PN8 dày 5.4mm Tiền Phong Mét                     1                         198,636  
Ống uPVC ISO 140 PN10 dày 6.7mm Tiền Phong Mét                     1                         243,182  
Ống uPVC ISO 140 PN12.5 dày 8.3mm Tiền Phong Mét                     1                         299,000  
Ống uPVC ISO 140 PN16 dày 10.3mm Tiền Phong Mét                     1                         367,091  
Ống uPVC ISO 140 PN25 dày 15.7mm Tiền Phong Mét                     1                         518,727  
Ống uPVC ISO 160 PN3 dày 2.5mm Tiền Phong Mét                     1                         109,182  
Ống uPVC ISO 160 PN4 dày 3.2mm Tiền Phong Mét                     1                         143,000  
Ống uPVC ISO 160 PN5 dày 4.0mm Tiền Phong Mét                     1                         166,636  
Ống uPVC ISO 160 PN6 dày 4.7mm Tiền Phong Mét                     1                         192,364  
Ống uPVC ISO 160 PN8 dày 6.2mm Tiền Phong Mét                     1                         248,818  
Ống uPVC ISO 160 PN10 dày 7.7mm Tiền Phong Mét                     1                         315,727  
Ống uPVC ISO 160 PN12.5 dày 9.5mm Tiền Phong Mét                     1                         387,545  
Ống uPVC ISO 160 PN16 dày 11.8mm Tiền Phong Mét                     1                         476,545  
Ống uPVC ISO 160 PN25 dày 17.9mm Tiền Phong Mét                     1                         675,273  
Ống uPVC ISO 180 PN4 dày 3.6mm Tiền Phong Mét                     1                         176,000  
Ống uPVC ISO 180 PN5 dày 4.4mm Tiền Phong Mét                     1                         204,182  
Ống uPVC ISO 180 PN6 dày 5.3mm Tiền Phong Mét                     1                         243,091  
Ống uPVC ISO 180 PN8 dày 6.9mm Tiền Phong Mét                     1                         310,545  
Ống uPVC ISO 180 PN10 dày 8.6mm Tiền Phong Mét                     1                         397,273  
Ống uPVC ISO 180 PN12.5 dày 10.7mm Tiền Phong Mét                     1                         492,182  
Ống uPVC ISO 180 PN16 dày 13.3mm Tiền Phong Mét                     1                         603,818  
Ống uPVC ISO 200 PN3 dày 3.2mm Tiền Phong Mét                     1                         204,818  
Ống uPVC ISO 200 PN4 dày 3.9mm Tiền Phong Mét                     1                         214,818  
Ống uPVC ISO 200 PN5 dày 4.9mm Tiền Phong Mét                     1                         259,545  
Ống uPVC ISO 200 PN6 dày 5.9mm Tiền Phong Mét                     1                         301,818  
Ống uPVC ISO 200 PN8 dày 7.7mm Tiền Phong Mét                     1                         385,182  
Ống uPVC ISO 200 PN10 dày 9.6mm Tiền Phong Mét                     1                         493,364  
Ống uPVC ISO 200 PN12.5 dày 11.9mm Tiền Phong Mét                     1                         608,182  
Ống uPVC ISO 200 PN16 dày 14.7mm Tiền Phong Mét                     1                         742,909  
Ống uPVC ISO 225 PN4 dày 4.4mm Tiền Phong Mét                     1                         263,273  
Ống uPVC ISO 225 PN5 dày 5.5mm Tiền Phong Mét                     1                         316,364  
Ống uPVC ISO 225 PN6 dày 6.6mm Tiền Phong Mét                     1                         375,091  
Ống uPVC ISO 225 PN8 dày 8.6mm Tiền Phong Mét                     1                         487,000  
Ống uPVC ISO 225 PN10 dày 10.8mm Tiền Phong Mét                     1                         624,727  
Ống uPVC ISO 225 PN12.5 dày 13.4mm Tiền Phong Mét                     1                         772,091  
Ống uPVC ISO 225 PN16 dày 16.6mm Tiền Phong Mét                     1                         923,545  
Ống uPVC ISO 250 PN3 dày 3.9mm Tiền Phong Mét                     1                         276,818  
Ống uPVC ISO 250 PN4 dày 4.9mm Tiền Phong Mét                     1                         345,091  
Ống uPVC ISO 250 PN5 dày 6.2mm Tiền Phong Mét                     1                         416,091  
Ống uPVC ISO 250 PN6 dày 7.3mm Tiền Phong Mét                     1                         485,545  
Ống uPVC ISO 250 PN8 dày 9.6mm Tiền Phong Mét                     1                         627,636  
Ống uPVC ISO 250 PN10 dày 11.9mm Tiền Phong Mét                     1                         793,364  
Ống uPVC ISO 250 PN12.5 dày 14.8mm Tiền Phong Mét                     1                         982,636  
Ống uPVC ISO 250 PN16 dày 18.4mm Tiền Phong Mét                     1                      1,198,636  
Ống uPVC ISO 280 PN4 dày 5.5mm Tiền Phong Mét                     1                         413,818  
Ống uPVC ISO 280 PN5 dày 6.9mm Tiền Phong Mét                     1                         494,818  
Ống uPVC ISO 280 PN6 dày 8.2mm Tiền Phong Mét                     1                         583,000  
Ống uPVC ISO 280 PN8 dày 10.7mm Tiền Phong Mét                     1                         749,000  
Ống uPVC ISO 280 PN10 dày 13.4mm Tiền Phong Mét                     1                      1,027,182  
Ống uPVC ISO 280 PN12.5 dày 16.6mm Tiền Phong Mét                     1                      1,179,182  
Ống uPVC ISO 280 PN16 dày 20.6mm Tiền Phong Mét                     1                      1,437,636  
Ống uPVC ISO 315 PN4 dày 6.2mm Tiền Phong Mét                     1                         523,091  
Ống uPVC ISO 315 PN5 dày 7.7mm Tiền Phong Mét                     1                         621,000  
Ống uPVC ISO 315 PN6 dày 9.2mm Tiền Phong Mét                     1                         745,091  
Ống uPVC ISO 315 PN8 dày 12.1mm Tiền Phong Mét                     1                         936,091  
Ống uPVC ISO 315 PN10 dày 15mm Tiền Phong Mét                     1                      1,296,000  
Ống uPVC ISO 315 PN12.5 dày 18.7mm Tiền Phong Mét                     1                      1,493,273  
Ống uPVC ISO 315 PN16 dày 23.2mm Tiền Phong Mét                     1                      1,812,727  
Ống uPVC ISO 355 PN4 dày 7.0mm Tiền Phong Mét                     1                         660,727  
Ống uPVC ISO 355 PN5 dày 8.7mm Tiền Phong Mét                     1                         811,364  
Ống uPVC ISO 355 PN6 dày 10.4mm Tiền Phong Mét                     1                         965,273  
Ống uPVC ISO 355 PN8 dày 13.6mm Tiền Phong Mét                     1                      1,252,545  
Ống uPVC ISO 355 PN10 dày 16.9mm Tiền Phong Mét                     1                      1,540,182  
Ống uPVC ISO 355 PN12.5 dày 21.1mm Tiền Phong Mét                     1                      1,900,727  
Ống uPVC ISO 355 PN16 dày 26.1mm Tiền Phong Mét                     1                      2,315,545  
Ống uPVC ISO 400 PN4 dày 7.8mm Tiền Phong Mét                     1                         829,182  
Ống uPVC ISO 400 PN5 dày 9.8mm Tiền Phong Mét                     1                      1,031,000  
Ống uPVC ISO 400 PN6 dày 11.7mm Tiền Phong Mét                     1                      1,226,091  
Ống uPVC ISO 400 PN8 dày 15.3mm Tiền Phong Mét                     1                      1,587,364  
Ống uPVC ISO 400 PN10 dày 19.1mm Tiền Phong Mét                     1                      1,961,091  
Ống uPVC ISO 400 PN12.5 dày 23.7mm Tiền Phong Mét                     1                      2,404,273  
Ống uPVC ISO 400 PN16 dày 30mm Tiền Phong Mét                     1                      3,025,273  
Ống uPVC ISO 450 PN4 dày 8.8mm Tiền Phong Mét                     1                      1,052,364  
Ống uPVC ISO 450 PN5 dày 11.0mm Tiền Phong Mét                     1                      1,303,273  
Ống uPVC ISO 450 PN6 dày 13.2mm Tiền Phong Mét                     1                      1,554,909  
Ống uPVC ISO 450 PN8 dày 17.2mm Tiền Phong Mét                     1                      2,007,727  
Ống uPVC ISO 450 PN10 dày 21.5mm Tiền Phong Mét                     1                      2,487,273  
Ống uPVC ISO 500 PN4 dày 9.8mm Tiền Phong Mét                     1                      1,380,182  
Ống uPVC ISO 500 PN6 dày 12.3mm C=2 Tiền Phong Mét                     1                      1,645,727  
Ống uPVC ISO 500 PN8 dày 15.3mm Tiền Phong Mét                     1                      1,904,182  
Ống uPVC ISO 500 PN10 dày 19.1mm Tiền Phong Mét                     1                      2,462,000  
Ống uPVC ISO 500 PN12.5 dày 23.9mm Tiền Phong Mét                     1                      2,918,182  
Ống uPVC ISO 500 PN16 dày 29.7mm Tiền Phong Mét                     1                      3,735,273  
Ống uPVC ISO 560 PN6 dày 13.7mm Tiền Phong Mét                     1                      1,998,000  
Ống uPVC ISO 560 PN8 dày 17.2mm Tiền Phong Mét                     1                      2,397,636  
Ống uPVC ISO 560 PN10 dày 21.4mm Tiền Phong Mét                     1                      3,069,182  
Ống uPVC ISO 560 PN12.5 dày 26.7mm Tiền Phong Mét                     1                      3,663,000  
Ống uPVC ISO 630 PN6 dày 15.4mm Tiền Phong Mét                     1                      2,528,000  
Ống uPVC ISO 630 PN8 dày 19.3mm Tiền Phong Mét                     1                      3,030,273  
Ống uPVC ISO 630 PN10 dày 24.1mm Tiền Phong Mét                     1                      3,887,818  
Ống uPVC ISO 630 PN12.5 dày 30.0mm Tiền Phong Mét                     1                      4,617,636  
Ống uPVC ISO 710 PN6 dày 17.4mm Tiền Phong Mét                     1                      3,990,273  
Ống uPVC ISO 710 PN8 dày 21.8mm Tiền Phong Mét                     1                      4,954,727  
Ống uPVC ISO 710 PN10 dày 27.2mm Tiền Phong Mét                     1                      6,132,636  
Ống uPVC ISO 800 PN6 dày 19.6mm Tiền Phong Mét                     1                      5,047,727  
Ống uPVC ISO 800 PN8 dày 24.5mm Tiền Phong Mét                     1                      6,509,818  
Ống uPVC ISO 800 PN10 dày 30.6mm Tiền Phong Mét                     1                      7,698,091  

 

Bảng Giá Ống PPR Tiền Phong 2021

 

Tên Hàng Hóa Thương Hiệu Đơn Vị  Số Lương  Đơn Giá Chưa VAT 
Ống PPR 20 PN10 dày 2.3mm Tiền Phong Mét                     1                           23,364  
Ống PPR 20 PN16 dày 2.8mm Tiền Phong Mét                     1                           26,000  
Ống PPR 20 PN20 dày 3.4mm Tiền Phong Mét                     1                           28,909  
Ống PPR 20 PN25 dày 4.1mm Tiền Phong Mét                     1                           32,000  
Ống PPR 25 PN10 dày 2.8mm Tiền Phong Mét                     1                           41,727  
Ống PPR 25 PN16 dày 3.5mm Tiền Phong Mét                     1                           48,000  
Ống PPR 25 PN20 dày 4.2mm Tiền Phong Mét                     1                           50,727  
Ống PPR 25 PN25 dày 5.1mm Tiền Phong Mét                     1                           53,000  
Ống PPR 32 PN10 dày 2.9mm Tiền Phong Mét                     1                           54,091  
Ống PPR 32 PN16 dày 4.4mm Tiền Phong Mét                     1                           65,000  
Ống PPR 32 PN20 dày 5.4mm Tiền Phong Mét                     1                           74,636  
Ống PPR 32 PN25 dày 6.5mm Tiền Phong Mét                     1                           82,000  
Ống PPR 40 PN10 dày 3.7mm Tiền Phong Mét                     1                           72,545  
Ống PPR 40 PN16 dày 5.5mm Tiền Phong Mét                     1                           88,000  
Ống PPR 40 PN20 dày 6.7mm Tiền Phong Mét                     1                         115,545  
Ống PPR 40 PN25 dày 8.1mm Tiền Phong Mét                     1                         125,364  
Ống PPR 50 PN10 dày 4.6mm Tiền Phong Mét                     1                         106,273  
Ống PPR 50 PN16 dày 6.9mm Tiền Phong Mét                     1                         140,000  
Ống PPR 50 PN20 dày 8.3mm Tiền Phong Mét                     1                         179,545  
Ống PPR 50 PN25 dày 10.1mm Tiền Phong Mét                     1                         200,000  
Ống PPR 63 PN10 dày 5.8mm